Kompleksowy Kurs Obsługi ProgramuMS Office 40h

od 799 pln

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności swobodnego korzystania z pakietu biurowego Microsoft Office składającym się z programów MS Word, MS Excel i MS PowerPoint. Podczas 40 godzin szkolenia, pokazujemy jak swobodnie poruszać się w środowisku MS

Program kursu

N

Microsoft Word

N

Microsoft Excel

N

Microsoft PowerPoint

Pobierz aby zapoznać się
ze szczegółowym planem kursu

Gwarancja małych grup

od 6 do 12 osób

Materiały szkoleniowe

w postaci dodatkowego skryptu lub książki

Ćwiczenia praktyczne

to aż 80 % zajęć

FAQ pytania i odpowiedzi

Do czego przygotuje mnie ten kurs?

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności swobodnego korzystania z pakietu biurowego Microsoft Office składającym się z programów MS Word, MS Excel i MS PowerPoint.

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Kurs Ms Office jest skierowany do osób które użytkują komputer na poziomie podstawowej obsługi. Wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera.

Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?
Dodatkowo na szkoleniu dowiecie się Państwo jak w prosty i przyjemny sposób edytować tekst w MS Word, tworzyć obliczenia w MS Excel i prezentacje w MS PowerPoint.Ważne jest, aby po naszym kursie absolwenci potrafili samodzielnie dobrze wykonywać polecenia w pracy. Cechą charakterystyczną szkolenia odróżniającą go od innych oferowanych na rynku jest jego indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, dostosowanym do indywidualnych potrzeb uczestników.
Gdzie mogę pracować po ukończeniu kursu?
Nasz kurs pomaga w znalezieniu lepszej pracy czy w zdobyciu awansu. Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymują certyfikat i zaświadczenie wydawane przez GoWork.pl – firmę szkoleniową z rozpoznawalną marką na rynku szkoleń. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje są niepodważalnym argumentem podczas rozmowy o pracę czy staraniu się o awans, gdyż świadczą o zdobyciu umiejętności korzystania z pakietu MS Office.
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
posiadamy w pełni wyposażone sale szkoleniowe wraz ze stanowiskami komputerowymi dla każdego uczestnika;
gwarantujemy niezbędne materiały do nauki w formie skryptu dostosowanego do odpowiednich wersji oprogramowania
dostosowujemy harmonogram zajęć do uczestników – dogodne dni oraz godziny zajęć w trybie dziennym (ostateczne godziny spotkań zawsze ustalane są z kursantami na klika dni przed szkoleniem)
organizujemy kameralne grupy (od 6 do 12 osób) dzięki czemu każdy uczestnik może liczyć na indywidualne podejście lektora podczas zajęć praktycznych;
kursy kończą się egzaminem, którego cena wchodzi w skład szkolenia.
Organizacja zajęć

Tryb dzienny:

 • 5-dniowy ( poziom podstawowy – łącznie 40h dydaktycznych) – zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym od godz 8:00 do 14:00 lub 14.00-20.00

Tryb weekendowy:

 • 4-dniowy poziom podstawowy (40h dydaktycznych) – zajęcia odbywają się w soboty i niedzielę w przedziale czasowym od godz godz 8:00 do 14:00 lub od 14:00 do 20:00 ( naprzemiennie) *(godziny mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach)
GoWorkzatrudnia ponad 200 wykładowców w całym kraju. Naszych trenerów możemy pochwalić za duże doświadczenie nie tylko w prowadzeniu szkoleń, ale również za doświadczenie praktyczne w dziedzinach, z których prowadzą warsztaty. Dokładnie weryfikujemy ich kompetencje na etapie rekrutacji, a ich umiejętności, wiedza i przygotowanie są oceniane w ankietach po szkoleniowych przez uczestników szkoleń.

Jak dokonać rejestracji na kurs

l

Po wybraniu terminu i kliknięciu linku "zapisz się", otworzy się Państwu formularz zgłoszeniowy. Po dokładnym wypełnieniu formularza klikamy na ikonkę "zapisz" na dole tekstu. Ważne, aby podane dane były zgodne z rzeczywistością, ponieważ część z nich potrzebna jest do przygotowania dyplomu i zaświadczenia dla uczestników.

Z

Pamiętamy, aby przeczytać i zaakceptować regulamin. Bez tego nie będzie możliwa dalsza rejestracja (z regulaminem można zapoznać się w tym momencie, można, też później, ponieważ załączany jest do umowy - zgłoszenie).

 Po poprawnym procesie rejestracji automatycznie, na podany adres mailowy zostanie wysłana umowa zgłoszenia oraz regulamin. Prosimy o ich podpisanie i odesłanie mailem, faksem lub pocztą tradycyjną

Wpłata zaliczki (lub całości kwoty) na podany w umowie- zgłoszenie numer rachunku bankowego gwarantuje pewne miejsce na liście uczestników szkolenia.

Oficjalnym zaproszeniem na kurs jest harmonogram szkolenia wysyłany mailem najpóźniej 1 dzień przed przystąpieniem do szkolenia.

Ponieważ stawiamy na małe grupy, liczba miejsc jest ograniczona. Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Terminy oraz zapisy

Wybierz miasto

Kompleksowy Kurs Obsługi Programu MS Office 40h - kurs dzienny

MiejsceTermin Wersja standardowa
Lublinod 2024-09-09
do 2024-09-12
Cena: 799
Zapisz się
Szczecinod 2024-09-09
do 2024-09-12
Cena: 799
Zapisz się

Kontakt do koordynatora kursu

Kamila Gajo

Kamila Gajo

Koordynator

Tel.: (22) 622 13 09 wew. 2
Kom.: 530725113
[email protected]

godziny pracy 9:00-17:00

Informacja RODO
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bona24 sp z. o.o (ul Modlińska 184A, 03-119 Warszawa)
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez [email protected]
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym firmy informatyczne a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.