Książka Obiektu Budowlanego (KOB)

od 350 pln

W czasie warsztatów wykonywane będą ćwiczenia prowadzenia i dokonywania wpisów z przykładowych protokołów kontroli. Celem szkolenia jest omówienie zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz przećwiczenie tych zasad na praktycznych przykładach – Bazujemy na drukach Książki Obiektu Budowlanego.

Program kursu

N

Zadania i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego

N

Procedury postępowania związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego

N

Protokół kontroli stanu technicznego obiektu

N

Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

N

Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu

N

Dane techniczne charakteryzujące obiekt

N

Plan sytuacyjny obiektu

N

Dane dotyczące dokumentacji technicznej

Pobierz aby zapoznać się
ze szczegółowym planem kursu

Gwarancja małych grup

od 6 do 12 osób

Materiały szkoleniowe

w postaci dodatkowego skryptu lub książki

Ćwiczenia praktyczne

to aż 80 % zajęć

FAQ pytania i odpowiedzi

Do kogo adresowany jest ten kurs?
 • właścicieli firm,
 • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • administratorów i zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych,
 • zarządców budynków komunalnych,
 • pracowników nieruchomości publicznych i instytucjonalnych,
 • reprezentantów firm produkcyjnych posiadające hale, magazyny i inne obiekty, 
 • wszystkich pozostałych osób, które interesują się tą tematyką.
Do czego przygotuje mnie ten kurs?
Kurs praktycznego prowadzenia i wypełniana Książki Obiektu Budowlanego (KOB) przygotowują uczestnika do prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Rozporządzenie MI (Dz. U. Nr 120, poz. 1134) nieprecyzyjnie określa, w jaki sposób należy wypełniać Książkę Obiektu Budowlanego. Z raportu NB wynika, że zarządcy mają ogromny problem z zastosowaniem wytycznych rozporządzenia, ponieważ nie wiedzą, jakie informacje wprowadzać do KOB i jak dokumentować przeglądy, remonty i badania techniczne w budynku.
W 85% skontrolowanych KOB inspektorzy stwierdzają poważne nieprawidłowości. 


Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?
Szkolenie z książki obiektu budowlanego podnosi kwalifikacje zawodowe dla osób z branży nieruchomości. Podczas warsztatów prowadzimy aktywny dialog na temat wymagań i zakresu odpowiedzialności w zakresie prowadzenia KOB, uczymy się dokumentować przeglądy oraz wpisywać informacje do KOB. Uczestnicy dowiadują się jakich błędów nie popełniać oraz jak wykorzystać listę sprawdzającą poprawność dokonanych wpisów. 


Gdzie mogę pracować po ukończeniu kursu?

Kurs z książki obiektu budowlanego podnosi kwalifikacje osób pracujących w charakterze zarządcy bądź administratora nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, budynków komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych. Warsztaty z prowadzenia KOB zaowocują podniesieniem kwalifikacji, które z pewnością okażą się atrakcyjne dla potencjalnego pracodawcy.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Udział w szkoleniu z KOB daje gwarancje praktycznego i merytorycznego poszerzenia wiedzy pomocnej w pracy w zawodzie zarządcy nieruchomościami, bowiem zarządzając obiektem masz bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo jego mieszkańców lub najemców.
Prawo mówi, że kto nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub nie spełnia określonych w art. 63 lub art. 64 ust. 1 i 3 obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego, podlega karze grzywny. Nasz kurs pozwoli Ci się uchronić od błędów popełnianych w codziennej pracy.

GoWorkzatrudnia ponad 200 wykładowców w całym kraju. Naszych trenerów możemy pochwalić za duże doświadczenie nie tylko w prowadzeniu szkoleń, ale również za doświadczenie praktyczne w dziedzinach, z których prowadzą warsztaty. Dokładnie weryfikujemy ich kompetencje na etapie rekrutacji, a ich umiejętności, wiedza i przygotowanie są oceniane w ankietach po szkoleniowych przez uczestników szkoleń.

Jak dokonać rejestracji na kurs

l

Po wybraniu terminu i kliknięciu linku "zapisz się", otworzy się Państwu formularz zgłoszeniowy. Po dokładnym wypełnieniu formularza klikamy na ikonkę "zapisz" na dole tekstu. Ważne, aby podane dane były zgodne z rzeczywistością, ponieważ część z nich potrzebna jest do przygotowania dyplomu i zaświadczenia dla uczestników.

Z

Pamiętamy, aby przeczytać i zaakceptować regulamin. Bez tego nie będzie możliwa dalsza rejestracja (z regulaminem można zapoznać się w tym momencie, można, też później, ponieważ załączany jest do umowy - zgłoszenie).

 Po poprawnym procesie rejestracji automatycznie, na podany adres mailowy zostanie wysłana umowa zgłoszenia oraz regulamin. Prosimy o ich podpisanie i odesłanie mailem, faksem lub pocztą tradycyjną

Wpłata zaliczki (lub całości kwoty) na podany w umowie- zgłoszenie numer rachunku bankowego gwarantuje pewne miejsce na liście uczestników szkolenia.

Oficjalnym zaproszeniem na kurs jest harmonogram szkolenia wysyłany mailem najpóźniej 1 dzień przed przystąpieniem do szkolenia.

Ponieważ stawiamy na małe grupy, liczba miejsc jest ograniczona. Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Terminy oraz zapisy

Wybierz miasto

Książka Obiektu Budowlanego - warsztaty - kurs dzienny

MiejsceTermin Wersja standardowa
Wrocławod 2024-06-10
do 2024-06-10
Cena: 899
Zapisz się

Kontakt do koordynatora kursu

Kamila Gajo

Kamila Gajo

Koordynator

Tel.: (22) 622 13 09 wew. 2
Kom.: 530725113
[email protected]

godziny pracy 9:00-17:00

Informacja RODO
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bona24 sp z. o.o (ul Modlińska 184A, 03-119 Warszawa)
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez [email protected]
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym firmy informatyczne a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.