Kurs Excel poziom podstawowy i średniozaawansowany 30h

od 599 pln

Microsoft Office Excel to arkusz kalkulacyjny powszechnie używany zarówno w dużych, jak i w małych firmach. Liczne funkcje Excela (matematyczne, finansowe i bazodanowe), możliwość tworzenia zaawansowanych wykresów oraz system zestawiania raportów z użyciem tabel przestawnych (wykorzystywanych w analizach biznesowych) czyni ten program potężnym narzędziem, które naprawdę warto znać.

Program kursu 

Excel – kurs podstawowy

N

Praca z dokumentami: Tworzenie, otwieranie, zapisywanie

N

Wprowadzanie różnego typu danych

N

Podstawowe formatowanie tekstu i liczb

N

Podstawowe operacje matematyczne

N

Podstawowe funkcje liczące

N

Wykresy – podstawy

N

Operacje na wielu arkuszach

Excel – kurs średniozaawansowany

N

Import danych

N

Listy niestandardowe

N

Formatowanie warunkowe - podstawy

N

Funkcja JEŻELI

N

Podstawowe funkcje wyszukiwania: WYSZUKAJ.PIONOWO.WYSZUKAJ.POZIOMO

N

Operacje na wielu arkuszach

N

Zaokrąglanie

Pobierz aby zapoznać się
ze szczegółowym planem kursu

Gwarancja małych grup

od 6 do 12 osób

Materiały szkoleniowe

w postaci dodatkowego skryptu lub książki

Ćwiczenia praktyczne

to aż 80 % zajęć
Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?

Program najbardziej przydatny jest w pracy biurowej, do tworzenia między innymi list pracowników, wyliczania wynagrodzeń, tworzenia raportów sprzedaży lub zestawień finansowych. Oferuje całe mnóstwo przydatnych funkcji, które znacznie ułatwiają pracę. Coraz częściej używamy go także do celów prywatnych, np. do kontrolowania domowego budżetu lub obliczania zysku z lokat.

*opłata za egzamin jest wliczona w cenę kursu

Organizacja zajęć:

Tryb dzienny:

 • 4-dniowy ( łącznie 30h dydaktycznych) – zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym od godz 8:00 do 14:00

Tryb weekendowy:

 • 4-dniowy (30h) – zajęcia odbywają się w soboty i niedzielę w przedziale czasowym od godz 8:00 do 14:15 lub od 14:30 do 20:45 ( naprzemiennie).*(godziny mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach 
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
 • największa liczba godzin szkoleniowych  na rynku przy najniższej cenie
 • w pełni wyposażone sale szkoleniowe wraz ze stanowiskami komputerowymi dla każdego uczestnika
 • materiały szkoleniowe (w dwóch wersjach do wyboru)
 • dostosowanie harmonogramu zajęć do preferencji uczestników
 • kameralne grupy (od 6 do 12 osób)
Porównaj poziom wiedzy na temat excela

Porównaj dwa programy szkolenia z Excela na poziomie podstawowym oraz średniozaawansowanym, rozwiąż test teoretyczny oraz zadanie praktyczne i dołącz do wybranej grupyRozwiązywanie testu teoretycznego powinno trwać nie dłużej niż 30 minut, a zadania praktycznego nie dłużej niż 60 min. Sprawdź zgodność odpowiedzi z załączoną kartą poprawnych odpowiedzi i podsumuj punkty, w załączniku dodaj wypełniony arkusz zadaniami praktycznymi. Zapraszamy do rozwiązania zadania praktycznego oraz kontaktu ze specjalistą, który pomoże Ci w przeanalizowaniu Twoich wyników i doborze odpowiedniej grupy: [email protected]

GoWorkzatrudnia ponad 200 wykładowców w całym kraju. Naszych trenerów możemy pochwalić za duże doświadczenie nie tylko w prowadzeniu szkoleń, ale również za doświadczenie praktyczne w dziedzinach, z których prowadzą warsztaty. Dokładnie weryfikujemy ich kompetencje na etapie rekrutacji, a ich umiejętności, wiedza i przygotowanie są oceniane w ankietach po szkoleniowych przez uczestników szkoleń.

Jak dokonać rejestracji na kurs

l

Po wybraniu terminu i kliknięciu linku "zapisz się", otworzy się Państwu formularz zgłoszeniowy. Po dokładnym wypełnieniu formularza klikamy na ikonkę "zapisz" na dole tekstu. Ważne, aby podane dane były zgodne z rzeczywistością, ponieważ część z nich potrzebna jest do przygotowania dyplomu i zaświadczenia dla uczestników.

Z

Pamiętamy, aby przeczytać i zaakceptować regulamin. Bez tego nie będzie możliwa dalsza rejestracja (z regulaminem można zapoznać się w tym momencie, można, też później, ponieważ załączany jest do umowy - zgłoszenie).

 Po poprawnym procesie rejestracji automatycznie, na podany adres mailowy zostanie wysłana umowa zgłoszenia oraz regulamin. Prosimy o ich podpisanie i odesłanie mailem, faksem lub pocztą tradycyjną

Wpłata zaliczki (lub całości kwoty) na podany w umowie- zgłoszenie numer rachunku bankowego gwarantuje pewne miejsce na liście uczestników szkolenia.

Oficjalnym zaproszeniem na kurs jest harmonogram szkolenia wysyłany mailem najpóźniej 1 dzień przed przystąpieniem do szkolenia.

Ponieważ stawiamy na małe grupy, liczba miejsc jest ograniczona. Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Terminy oraz zapisy

Wybierz miasto

Kurs Excel podstawowy 30 h - kurs dzienny

MiejsceTermin Wersja standardowa
Katowiceod 2024-05-13
do 2024-05-16
Cena: 599
Zapisz się
Warszawaod 2024-05-13
do 2024-05-16
Cena: 599
Zapisz się

Kurs Excel podstawowy 30 h - kurs weekendowy

MiejsceTermin Wersja standardowa
Poznańod 2024-05-18
do 2024-05-26
Cena: 599
Zapisz się
Wrocławod 2024-05-11
do 2024-05-19
Cena: 599
Zapisz się

Kurs Excel Średniozaawansowany 30 h - kurs dzienny

MiejsceTermin Wersja standardowa
Wrocławod 2024-05-27
do 2024-05-30
Cena: 599
Zapisz się

Kurs Excel Średniozaawansowany 30 h - kurs weekendowy

MiejsceTermin Wersja standardowa
Łódźod 2024-05-18
do 2024-05-26
Cena: 599
Zapisz się

Kontakt do koordynatora kursu

Kamila Gajo

Kamila Gajo

Koordynator

Tel.: (22) 622 13 09 wew. 2
Kom.: 530725113
[email protected]

godziny pracy 9:00-17:00

Informacja RODO
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bona24 sp z. o.o (ul Modlińska 184A, 03-119 Warszawa)
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez [email protected]
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym firmy informatyczne a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.