Kurs instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych – pracownik zabezpieczenia technicznego 50 h

od 1215 pln

Kurs instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych przygotowuje uczestników do rozpoczęcia pracy jako pracownik zabezpieczenia technicznego, przy montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, napraw i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.

Program kursu

N

Podstawy prawne i teoria

N

Budowa systemu alarmowego

N

Projektowanie systemu alarmowego

N

Podstawy elektryczne i elektroniczne pomiary

N

Elementy elektryki i elektroniki – działanie i dobór

N

Obsługa i wykorzystywanie

N

Montaż elementów systemu

N

Programowanie i połączenia w centrali alarmowej

N

Naprawa systemu

Pobierz aby zapoznać się
ze szczegółowym planem kursu

Gwarancja małych grup

od 6 do 12 osób

Materiały szkoleniowe

w postaci dodatkowego skryptu lub książki

Ćwiczenia praktyczne

to aż 80 % zajęć

FAQ pytania i odpowiedzi

Do kogo adresowany jest ten kurs?
Na kurs instalowania alarmowych zabezpieczeń zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką zakładania systemów zabezpieczeń, elektryków, elektroników, techników. Kurs skierowany jest zarówno do osób, które pracują w branży i chcą poszerzyć swoje kwalifikacje jak również dla tych, którzy chcą zdobyć praktyczne doświadczenie i rozpocząć pracę w nowym zawodzie, który jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.
Do czego przygotuje mnie ten kurs?
Kurs instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych przygotowuje uczestników do rozpoczęcia pracy jako pracownik zabezpieczenia technicznego, przy montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, napraw i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.
Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?
Na kursie instalowania systemów alarmowych wprowadzamy uczestników  w zagadnienia teoretyczne i podstawy prawne dotyczące zawodu pracownika zabezpieczenia technicznego. Na zajęciach praktycznych uczestnicy poznają dokładną budowę systemów alarmowych, ćwiczą umiejętności projektowania systemów i doboru odpowiednich elementów w zależności od stawianych wymogów. Pod okiem doświadczonego trenera uczestniczy dowiadują się jak właściwie zamontować i zaprogramować urządzenia zabezpieczenia technicznego, a także jak odpowiednio serwisować i naprawiać systemy.

 

Gdzie mogę pracować po ukończeniu kursu?
Nasz kurs instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych daje wiele możliwości podjęcia pracy zarówno w Polsce jak i za granicą, jako instalator i konserwator systemów zabezpieczeń, oraz ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Każdy uczestnik kursu przystępuje do egzaminu. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).


Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Placówka Kształcenia Ustawicznego GoWork.pl zachęca do wzięcia udziału w kursie instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych ze względu na:

 • największą liczbę godzin praktycznych na rynku przy najniższej cenie
 • posiadamy profesjonalną kadrę trenerską – wykładowcami na szkoleniu są praktycy z wieloletnim doświadczeniem, najlepsi specjaliści w dziedzinie systemów alarmowych. 
 • prowadzimy szkolenia w największych aglomeracjach Polski takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań. Nasze sale szkoleniowe znajdują się w samych centrach miast, w związku z czym nie ma problemu z dotarciem na szkolenie.
GoWorkzatrudnia ponad 200 wykładowców w całym kraju. Naszych trenerów możemy pochwalić za duże doświadczenie nie tylko w prowadzeniu szkoleń, ale również za doświadczenie praktyczne w dziedzinach, z których prowadzą warsztaty. Dokładnie weryfikujemy ich kompetencje na etapie rekrutacji, a ich umiejętności, wiedza i przygotowanie są oceniane w ankietach po szkoleniowych przez uczestników szkoleń.

Jak dokonać rejestracji na kurs

l

Po wybraniu terminu i kliknięciu linku "zapisz się", otworzy się Państwu formularz zgłoszeniowy. Po dokładnym wypełnieniu formularza klikamy na ikonkę "zapisz" na dole tekstu. Ważne, aby podane dane były zgodne z rzeczywistością, ponieważ część z nich potrzebna jest do przygotowania dyplomu i zaświadczenia dla uczestników.

Z

Pamiętamy, aby przeczytać i zaakceptować regulamin. Bez tego nie będzie możliwa dalsza rejestracja (z regulaminem można zapoznać się w tym momencie, można, też później, ponieważ załączany jest do umowy - zgłoszenie).

 Po poprawnym procesie rejestracji automatycznie, na podany adres mailowy zostanie wysłana umowa zgłoszenia oraz regulamin. Prosimy o ich podpisanie i odesłanie mailem, faksem lub pocztą tradycyjną

Wpłata zaliczki (lub całości kwoty) na podany w umowie- zgłoszenie numer rachunku bankowego gwarantuje pewne miejsce na liście uczestników szkolenia.

Oficjalnym zaproszeniem na kurs jest harmonogram szkolenia wysyłany mailem najpóźniej 1 dzień przed przystąpieniem do szkolenia.

Ponieważ stawiamy na małe grupy, liczba miejsc jest ograniczona. Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Terminy oraz zapisy

Niestety dla wybranego kursu nie mamy dostępnych terminów.
Niedługo powinny być już dostępne, więc sprawdzaj nas regularnie.

Kontakt do koordynatora kursu

Kamila Gajo

Kamila Gajo

Koordynator

Tel.: (22) 622 13 09 wew. 2
Kom.: 530725113
[email protected]

godziny pracy 9:00-17:00

Informacja RODO
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bona24 sp z. o.o (ul Modlińska 184A, 03-119 Warszawa)
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez [email protected]
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym firmy informatyczne a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.