Kurs kadry i płace od podstaw – program Symfonia 120h

od 1700 pln

Intensywny kurs kadry i płace oferuje w programie między innymi naukę najpopularniejszych programów takich jak Symfonia oraz Płatnik. Kameralne grupy do 12 osób z wybitną kadrą dydaktyczną pozwolą na efektywne przyswojenie wiedzy. Kurs kadrowo – płacowy jest dostępny w trzech trybach nauki: dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz on-line.

Program kursu

CZĘŚĆ KADROWA – 50 h dydaktycznych

N

Podstawowe zagadnienia prawa pracy (prowadzenie i kompletowanie dokumentacji pracowniczej -nawiązanie stosunku pracy)

N

Szczególne formy zatrudnienia oraz umowy cywilno – prawne

N

Studium przypadków pracowniczych

N

Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wykonanie pracy lub za mienie powierzone. Zajęcia wynagrodzenia, kolejność zajęć, wysokość. Potrącenia dobrowolne

N

Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa

N

Czas pracy:

N

Urlopy pracowników:

N

Rozwiązywanie umów o pracę:

N

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

CZĘŚĆ PŁACOWA – 70 h dydaktycznych

N

Wynagradzanie za pracę- ogólne warunki ustalania

N

Ubezpieczenia społeczne ZUS – Płatnik

N

Wynagrodzenie za czas choroby

N

Świadczenia pozapłacowe

N

Roszczenia w sprawie wynagrodzeń, odszkodowania, wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy

N

Konsekwencje wypłaty wynagrodzeń na rozrachunki z instytucjami publiczno – prawnymi

N

e-PFRON

Pobierz aby zapoznać się 
ze szczegółowym planem kursu

Gwarancja małych grup

od 6 do 12 osób

Materiały szkoleniowe

w postaci dodatkowego skryptu lub książki

Ćwiczenia praktyczne

to aż 80 % zajęć

FAQ pytania i odpowiedzi

Do czego przygotuje mnie ten kurs?

Szkolenie umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Na kursie przez nas oferowanym nauczymy Państwa praktycznych i teoretycznych aspektów pracy w kadrach oraz płacach. Teoria stanowi wprowadzenie do zajęć praktycznych.

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Chcesz zmienić zawód? Wcześniej nie miałeś styczności z prawem pracy? Interesuje Cię praca w działach kadr i płac? Zgłoś się do Nas. Nasze kursy to szkolenia od podstaw. Przedstawiamy bogatą ofertę szkoleń w obrębie tematyki kadrowo-płacowej:

– Intensywny kurs kadrowo – płacowy 120 h

– Kurs kadrowy 50 h

– Kurs płacowy 70 h

Gdzie mogę pracować po ukończeniu kursu?

Nasz kurs daje wiele możliwości podjęcia pracy, w każdej firmie funkcjonują jednostki – działy zajmujące się kadrami czy płacami. Warto poznać proponowane zagadnienia również i dla samego siebie, bowiem nie tylko pracodawca powinien znać swoje prawa i obowiązki, ale i każdy pracownik.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Powody dla których powinieneś wybrać właśnie naszą placówkę:

 • uczestnikom kursu gwarantujemy niezbędne materiały do nauki.

 • największa liczba godzin szkoleniowych (120 h dydaktycznych) na rynku przy atrakcyjnej cenie,

 • wyposażone sale szkoleniowe, każdy z uczestników szkolenia posiada własne stanowisko pracy,

 • doświadczona kadra wykładowców

 • małe grupy szkoleniowe

Grupy szkoleniowe nie przekraczają 12 osób. Daje to naszym lektorom możliwość indywidualnej pomocy osobom, które z jakimś przedziałem materiału sobie nie radzą.

 • egzamin końcowy, po którym uczestnicy otrzymują zaświadczenie

Sposób organizacji zajęć.

Organizujemy kursy w trzech trybach- dziennym, wieczorowym i weekendowym.

Szkolenia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:15 przez 15 dni roboczych,
weekendowe naprzemiennie 8:00-14:15 lub 14:20- 20:45 w każdy weekend (to jest 7,5 weekendu),
wieczorowe w godzinach 17:30 – 20:45 (łącznie 30 spotkań) we wtorki i czwartki.

GoWorkzatrudnia ponad 200 wykładowców w całym kraju. Naszych trenerów możemy pochwalić za duże doświadczenie nie tylko w prowadzeniu szkoleń, ale również za doświadczenie praktyczne w dziedzinach, z których prowadzą warsztaty. Dokładnie weryfikujemy ich kompetencje na etapie rekrutacji, a ich umiejętności, wiedza i przygotowanie są oceniane w ankietach po szkoleniowych przez uczestników szkoleń.

Jak dokonać rejestracji na kurs

l

Po wybraniu terminu i kliknięciu linku "zapisz się", otworzy się Państwu formularz zgłoszeniowy. Po dokładnym wypełnieniu formularza klikamy na ikonkę "zapisz" na dole tekstu. Ważne, aby podane dane były zgodne z rzeczywistością, ponieważ część z nich potrzebna jest do przygotowania dyplomu i zaświadczenia dla uczestników.

Z

Pamiętamy, aby przeczytać i zaakceptować regulamin. Bez tego nie będzie możliwa dalsza rejestracja (z regulaminem można zapoznać się w tym momencie, można, też później, ponieważ załączany jest do umowy - zgłoszenie).

 Po poprawnym procesie rejestracji automatycznie, na podany adres mailowy zostanie wysłana umowa zgłoszenia oraz regulamin. Prosimy o ich podpisanie i odesłanie mailem, faksem lub pocztą tradycyjną

Wpłata zaliczki (lub całości kwoty) na podany w umowie- zgłoszenie numer rachunku bankowego gwarantuje pewne miejsce na liście uczestników szkolenia.

Oficjalnym zaproszeniem na kurs jest harmonogram szkolenia wysyłany mailem najpóźniej 1 dzień przed przystąpieniem do szkolenia.

Ponieważ stawiamy na małe grupy, liczba miejsc jest ograniczona. Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Szkolenie On-Line

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przygotowaliśmy ofertę kursów w formie online, w czasie rzeczywistym, prowadzonych przez naszych najlepszych wykładowców z całego kraju. Dzięki wykorzystaniu platformy do wideokonferencji, mamy możliwość udostępniania obrazu z pulpitu- zarówno przez prowadzących, jak i uczestników szkoleń. Dzięki temu rozwiązaniu uczestnicy kursów zdalnych otrzymują taką samą jakość przekazanej wiedzy, możliwość rozmowy z wykładowcami, zadawania pytań, jak również praktycznej nauki pracy w zawodzie, a wiedza i zdobyte umiejętności nie różnią się niczym od tych zdobytych na kursie w formie stacjonarnej.

 

Terminy oraz zapisy

Wybierz miasto

KURS KADRY I PŁACE SZKOLENIE ON- LINE - kurs online

Termin Wersja standardowa
od 2024-08-05
do 2024-09-23
Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki oraz czwartki
Cena: 1990
Zapisz się

KURS KADRY I PŁACE SZKOLENIE ON- LINE - kurs weekendowy

MiejsceTermin Wersja standardowa
Warszawaod 2024-08-03
do 2024-09-21
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Cena: 1900
Zapisz się

KP1- Intensywny kurs kadrowo-płacowy 120 h - kurs dzienny

Zajęcia realizowane są 5 dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku, zazwyczaj w godzinach od 08.00 do 14.15
MiejsceTermin Wersja standardowa
Warszawaod 2024-09-09
do 2024-09-27
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00-14.30
Cena: 2300
Zapisz się

KP3 - Kursy kadry i place Wtorek-Czwartek 120h - kurs wieczorowy

zajęcia dwa razy w tygodniu (wtorki - czwartki) w godzinach 17.30-20.45 * harmonogram może ulec zmianie
MiejsceTermin Wersja standardowa
Warszawaod 2024-09-09
do 2024-10-29
zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki oraz czwartki w godzinach 17.30-21.15
Cena: 2300
Zapisz się

KP2 - Kursy kadry i place 120h - kurs weekendowy

Szkolenia odbywają się na podstawie harmonogramu ustalonego przez koordynatora. Zajęcia prowadzone są w przedziale godzinowym 8:00 - 20:30 (np. 8:00 - 14:00, 14:00 - 20:00).
MiejsceTermin Wersja standardowa
Gdańskod 2024-09-07
do 2024-10-26
Cena: 2300
Zapisz się
Katowiceod 2024-09-07
do 2024-10-26
Cena: 2300
Zapisz się
Krakówod 2024-09-07
do 2024-10-26
Cena: 2300
Zapisz się
Poznańod 2024-09-07
do 2024-10-26
Cena: 2300
Zapisz się
Szczecinod 2024-09-07
do 2024-10-26
Cena: 2300
Zapisz się
Warszawaod 2024-09-07
do 2024-10-26
Cena: 2300
Zapisz się

Kontakt do koordynatora kursu

Kamila Gajo

Kamila Gajo

Koordynator

Tel.: (22) 622 13 09 wew. 2
Kom.: 530725113
[email protected]

godziny pracy 9:00-17:00

Informacja RODO
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bona24 sp z. o.o (ul Modlińska 184A, 03-119 Warszawa)
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez [email protected]
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym firmy informatyczne a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.