Kurs rejestratorka
medyczna 30 h

od 650 pln

Kurs Rejestratorka medyczna 30 h przygotowuje do pracy jako Rejestratorka medyczna. Szkolenie przeznaczone w szczególności dla osób, które poszukują pracy na recepcjach placówek zdrowia, w przychodniach.

Program kursu

N

Zasady pracy w służbie zdrowia

N

Zarządzanie recepcją, organizacja i elementy wizerunku sekretariatu medycznego

N

Rola poprawnej sprawozdawczości w finansowaniu świadczeń zdrowotnych

N

Prowadzenie dokumentacji medycznej

N

Profesjonalna obsługa pacjenta

N

Obsługa komputera i urządzeń biurowych

Pobierz aby zapoznać się 
ze szczegółowym planem kursu

Gwarancja małych grup

od 6 do 12 osób

Materiały szkoleniowe

w postaci dodatkowego skryptu lub książki

Ćwiczenia praktyczne

to aż 80 % zajęć

FAQ pytania i odpowiedzi

Do czego przygotuje mnie ten kurs?
Kurs Rejestratorka medyczna 30h przygotowuje do pracy jako Rejestratorka medyczna. Szkolenie przeznaczone w szczególności dla osób, które poszukują pracy na recepcjach placówek zdrowia, w przychodniach.
Do kogo adresowany jest ten kurs?
Szkolenie rejestratorki medycznej 30h skierowane jest dla osób chcących zdobyć lub udoskonalić swoją wiedzę. Kurs przygotowany jest dla osób mających zainteresowania medyczne, dokładnych oraz sumiennych, wykazujących się życzliwością i cierpliwością w stosunku do innych osób.

Kurs rejestratorka medyczna dedykowany jest przede wszystkim dla osób lubiących kontakt z ludźmi.

Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?
Kurs ma na celu zapoznanie osoby z pracą w rejestracji. Rejestratorka pozna zasady etyki, zasady obiegu dokumentów, relacje pacjent-rejestracja, zasady funkcjonowania firmy medycznej.
Gdzie mogę pracować po ukończeniu kursu?
Kursanci po zakończonym szkoleniu posiadają przygotowanie merytoryczne do wykonywania pracy na stanowisku Rejestratorki Medycznej.

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym. Jest on przeprowadzany przez wykładowcę, który prowadził zajęcia. Każdy uczestnik po zdanym egzaminie otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo i ukończenie zajęć oraz zaświadczenie wydane na mocy rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Po kursie Rejestratorka Medyczna można podjąć pracę zarówno w Placówkach państwowych jak i prywatnych.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
Placówka Kształcenia Ustwicznego GoWork.pl zachęca do wzięcia udziału w szkoleniu Rejestratorki Medycznej 30h, ze względu na optymalną liczbę godzin szkoleniowych na rynku przy niskiej cenie. Szkolenie jest szkoleniem bardzo przyszłościowym choćby ze względu na wciąż rosnącą liczbę prywatnych przychodzi czy szpitali.

Kurs daje możliwość podjęcia pracy w szpitalach, przychodniach czy firmach medycznych.

Zajęcia organizowane są w kameralnych grupach, do 8 osób. Kurs prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców, posiadających bogate doświadczenie zawodowe.

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy niezbędne materiały do nauki w postaci skryptu.

Organizacja zajęć
Kurs Rejestratorki Medycznej trwa 30h dydaktycznych (4 dni) i proponowany jest w 2 trybach:
weekendowym (zaocznym) – zajęcia odbywają się co tydzień w soboty i w niedziele (godziny zajęć do ustalenia na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć).
dziennym – zajęcia odbywają się codziennie od wtorku do piątku ( godziny zajęć do ustalenia na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć).
Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje:

zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

GoWorkzatrudnia ponad 200 wykładowców w całym kraju. Naszych trenerów możemy pochwalić za duże doświadczenie nie tylko w prowadzeniu szkoleń, ale również za doświadczenie praktyczne w dziedzinach, z których prowadzą warsztaty. Dokładnie weryfikujemy ich kompetencje na etapie rekrutacji, a ich umiejętności, wiedza i przygotowanie są oceniane w ankietach po szkoleniowych przez uczestników szkoleń.

Jak dokonać rejestracji na kurs

l

Po wybraniu terminu i kliknięciu linku "zapisz się", otworzy się Państwu formularz zgłoszeniowy. Po dokładnym wypełnieniu formularza klikamy na ikonkę "zapisz" na dole tekstu. Ważne, aby podane dane były zgodne z rzeczywistością, ponieważ część z nich potrzebna jest do przygotowania dyplomu i zaświadczenia dla uczestników.

Z

Pamiętamy, aby przeczytać i zaakceptować regulamin. Bez tego nie będzie możliwa dalsza rejestracja (z regulaminem można zapoznać się w tym momencie, można, też później, ponieważ załączany jest do umowy - zgłoszenie).

 Po poprawnym procesie rejestracji automatycznie, na podany adres mailowy zostanie wysłana umowa zgłoszenia oraz regulamin. Prosimy o ich podpisanie i odesłanie mailem, faksem lub pocztą tradycyjną

Wpłata zaliczki (lub całości kwoty) na podany w umowie- zgłoszenie numer rachunku bankowego gwarantuje pewne miejsce na liście uczestników szkolenia.

Oficjalnym zaproszeniem na kurs jest harmonogram szkolenia wysyłany mailem najpóźniej 1 dzień przed przystąpieniem do szkolenia.

Ponieważ stawiamy na małe grupy, liczba miejsc jest ograniczona. Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Szkolenie On-Line

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przygotowaliśmy ofertę kursów w formie online, w czasie rzeczywistym, prowadzonych przez naszych najlepszych wykładowców z całego kraju. Dzięki wykorzystaniu platformy do wideokonferencji, mamy możliwość udostępniania obrazu z pulpitu- zarówno przez prowadzących, jak i uczestników szkoleń. Dzięki temu rozwiązaniu uczestnicy kursów zdalnych otrzymują taką samą jakość przekazanej wiedzy, możliwość rozmowy z wykładowcami, zadawania pytań, jak również praktycznej nauki pracy w zawodzie, a wiedza i zdobyte umiejętności nie różnią się niczym od tych zdobytych na kursie w formie stacjonarnej.

 

Terminy oraz zapisy

Wybierz miasto

Kurs Rejestratorka Medyczna - kurs online

Termin Wersja standardowa
od 2024-06-01
do 2024-06-09
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Cena: 800
Zapisz się

Kurs Rejestratorka Medyczna - kurs dzienny

Zajęcia w trybie dziennym obejmują 4 dni (najczęściej wtorek-piątek) i realizowane są w godzinach 8:00-14:15
MiejsceTermin Wersja standardowa
Poznańod 2024-06-10
do 2024-06-13
Cena: 799
Zapisz się

Kurs Rejestratorka Medyczna - kurs weekendowy

Zajęcia weekendowe odbywają się sobota/niedziela przez dwa kolejne weekendy. Godziny szkolenia: przemiennie jeden weekend w godzinach 8.00-14.15, kolejny w godzinach 14.15-20.30
MiejsceTermin Wersja standardowa
Gdańskod 2024-05-25
do 2024-06-02
Cena: 799
Zapisz się
Katowiceod 2024-05-25
do 2024-06-02
Cena: 799
Zapisz się
Szczecinod 2024-06-01
do 2024-06-09
Cena: 799
Zapisz się
Warszawaod 2024-06-01
do 2024-06-09
Cena: 799
Zapisz się

Kontakt do koordynatora kursu

Kamila Gajo

Kamila Gajo

Koordynator

Tel.: (22) 622 13 09 wew. 2
Kom.: 530725113
[email protected]

godziny pracy 9:00-17:00

Informacja RODO
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bona24 sp z. o.o (ul Modlińska 184A, 03-119 Warszawa)
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez [email protected]
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym firmy informatyczne a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.