Kurs Specjalista ds. pozyskiwania i zarządzania projektami unijnymi 60h

od 1500 pln

Na szkoleniu uczestnicy uzyskają wiedzę i praktyczne przygotowanie, by móc realizować projekty finansowe z funduszy Unii Europejskiej.W czasie 60 godzin dydaktycznych, 30 godzin poświęcamy na ćwiczenia praktyczne

Program kursu

N

Ramy prawne wydatkowania środków pomocowych w programowaniu perspektywy finansowej

NPisanie wniosków o dofinansowanie - od propozycji do wykonania projektuN

Przygotowanie dokumentacji projektowej

N

Wprowadzenie do skutecznego zarządzania projektami


N

Planowanie i zarządzanie projektami ( między innymi wg metody PCM ).

N

Zespół projektowy

N

Zasady dokumentowania wydatków w ramach projektu

N

Prawo zamówień publicznych i inne aspekty prawne w projektach

N

Sprawozdawczość realizacji projektu z wykorzystaniem narzędzi internetowych

N

Charakterystyka budżetu projektów

N

Zasady rozliczania kosztów projektu

N

Księgowość projektu

N

Wniosek o płatność

N

Zarządzanie ryzykiem

N

Monitoring, ewaluacja i ocena projektów

N

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami

N

Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem projektów

N

Kontrola projektów- najczęściej popełniane błędy, studia przypadków.

Pobierz aby zapoznać się 
ze szczegółowym planem kursu

Gwarancja małych grup

od 6 do 12 osób

Materiały szkoleniowe

w postaci dodatkowego skryptu lub książki

Ćwiczenia praktyczne

to aż 80 % zajęć

FAQ pytania i odpowiedzi

Do czego przygotuje mnie ten kurs?
Fundusze są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE.  

Na szkoleniu uczestnicy uzyskają wiedzę i praktyczne przygotowanie, by móc realizować projekty finansowe z funduszy Unii Europejskiej.

Uczestnicy nabędą umiejętności pisania wniosków inwestycyjnych z załącznikami zgodnie z prawem zamówień publicznych. Kursanci poznają metody oceny projektów oraz otrzymają cenne wskazówki niezbędne przy pisaniu projektów unijnych, aby tworzyć dokumentacje samodzielnie, bez udziału firm trzecich.
Do kogo adresowany jest ten kurs?
Szkolenie skierowane do osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę na temat funduszy unijnych UE oraz tych, którzy ubiegają się o pozyskanie kapitału na realizację swojego biznes planu na rozpoczęcie działalności lub inwestycje. 

Atutem naszej propozycji jest kumulacja bardzo rozległego obszaru wiedzy, który nazywamy „pozyskiwaniem dotacji unijnych”. Z oferty korzystają z powodzeniem firmy, instytucje oraz klienci indywidualni z całej Polski. 

Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?
 • otrzyma informacje dotyczące głównych źródeł pozyskiwania funduszy europejskich
 • dowie się, kto i w jaki sposób przydziela pieniądze
 • kiedy i z jakich programów może skorzystać uczestnik
 • pozna dobre zasady pisania wniosków o dofinansowanie
 • dowie się, jak przygotować dokumentację do szkolenia
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Placówka Kształcenia Ustawicznego zachęca do wzięcia udziału w Kursie Pozyskiwania funduszy europejskich ze względu na praktyczną formę zajęć. Nasi lektorzy przekazują treść w sposób prosty i zrozumiały dla każdego słuchacza kursu, dostarczając przy tym praktyczną wiedzę i umiejętności. Ponadto na zajęciach uczestnicy pracują na konkretnych przykładach.

Organizacja zajęć
 • weekendowym (on-line) – 8 spotkań w soboty i w niedziele, w godzinach 8-14 lub 14-20 (godziny mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach)


GoWorkzatrudnia ponad 200 wykładowców w całym kraju. Naszych trenerów możemy pochwalić za duże doświadczenie nie tylko w prowadzeniu szkoleń, ale również za doświadczenie praktyczne w dziedzinach, z których prowadzą warsztaty. Dokładnie weryfikujemy ich kompetencje na etapie rekrutacji, a ich umiejętności, wiedza i przygotowanie są oceniane w ankietach po szkoleniowych przez uczestników szkoleń.

Jak dokonać rejestracji na kurs

l

Po wybraniu terminu i kliknięciu linku "zapisz się", otworzy się Państwu formularz zgłoszeniowy. Po dokładnym wypełnieniu formularza klikamy na ikonkę "zapisz" na dole tekstu. Ważne, aby podane dane były zgodne z rzeczywistością, ponieważ część z nich potrzebna jest do przygotowania dyplomu i zaświadczenia dla uczestników.

Z

Pamiętamy, aby przeczytać i zaakceptować regulamin. Bez tego nie będzie możliwa dalsza rejestracja (z regulaminem można zapoznać się w tym momencie, można, też później, ponieważ załączany jest do umowy - zgłoszenie).

 Po poprawnym procesie rejestracji automatycznie, na podany adres mailowy zostanie wysłana umowa zgłoszenia oraz regulamin. Prosimy o ich podpisanie i odesłanie mailem, faksem lub pocztą tradycyjną

Wpłata zaliczki (lub całości kwoty) na podany w umowie- zgłoszenie numer rachunku bankowego gwarantuje pewne miejsce na liście uczestników szkolenia.

Oficjalnym zaproszeniem na kurs jest harmonogram szkolenia wysyłany mailem najpóźniej 1 dzień przed przystąpieniem do szkolenia.

Ponieważ stawiamy na małe grupy, liczba miejsc jest ograniczona. Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Szkolenie On-Line

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przygotowaliśmy ofertę kursów w formie online, w czasie rzeczywistym, prowadzonych przez naszych najlepszych wykładowców z całego kraju. Dzięki wykorzystaniu platformy do wideokonferencji, mamy możliwość udostępniania obrazu z pulpitu- zarówno przez prowadzących, jak i uczestników szkoleń. Dzięki temu rozwiązaniu uczestnicy kursów zdalnych otrzymują taką samą jakość przekazanej wiedzy, możliwość rozmowy z wykładowcami, zadawania pytań, jak również praktycznej nauki pracy w zawodzie, a wiedza i zdobyte umiejętności nie różnią się niczym od tych zdobytych na kursie w formie stacjonarnej.

 

Terminy oraz zapisy

Wybierz miasto

Kurs Specjalista ds. pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi - kurs online

Termin Wersja standardowa
od 2024-09-07
do 2024-09-29
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
Cena: 1700
Zapisz się

Kontakt do koordynatora kursu

Kamila Gajo

Kamila Gajo

Koordynator

Tel.: (22) 622 13 09 wew. 2
Kom.: 530725113
[email protected]

godziny pracy 9:00-17:00

Informacja RODO
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bona24 sp z. o.o (ul Modlińska 184A, 03-119 Warszawa)
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez [email protected]
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym firmy informatyczne a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.